shruthi

shruthi

Sunday, 1 January 2012

ಆಸೆಗಳು!

ಅಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಗುತಿವೆ
ಅಸಲಿ ಆಸೆಗಳು!
ಅಳೆದಳೆದು ಮಾರಿದಷ್ಟು
ಆಳೆತ್ತರಕೆ ಬೆಳೆವಾಸೆಗಳು!!

ಕವಿಯ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿನ

ಕವಿತೆಯಾಗುವಾಸೆ!
ಶಿಲ್ಪಿಯೊಬ್ಬನ ಉಳಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಸುಂದರ ಶಿಲೆಯಾಗುವಾಸೆ!!

ಕಲೆಗಾರನ ಕುಂಚದಿ

ಮೂಡಿದ ಕಲೆಯಾಗುವಾಸೆ!
ಕಮ್ಮಾರನ ಕುಲುಮೆಯಲಿ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಾಗುವಾಸೆ!!

ಚಮ್ಮಾರನ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ

ಹೊಡೆವ ಮೊಳೆಯಾಗುವಾಸೆ!
ಹೊರುವವನ ಹೆಗಲೇರಿ
ಚಟ್ಟವಾಗುವಾಸೆ!!

ಅಲ್ಪನಾದರು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಪಾಗುವಾಸೆ!
ಅಂಬಲಿಯ ಬೇಡುವ
ಅಂಗೈಗೆ ಅಗಳಾಗುವಾಸೆ!!

ಹೂಳಿಡಲು ,ಸುಡಲು

ಓಡಾಡುವವರ ಮಧ್ಯ
ನಾನೇನನು ಸಾದಿಸದಿದ್ದರೇನು?
ಸಾವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತೆನೆಂದು
ಹೇಳಿಬಿಡುವಾಸೆ!!!!!!!!
-ಶ್ರುತಿ

No comments:

Post a Comment